کدام اطلاعات نمایندگان در آمریکا، انگلیس، فرانسه و بلژیک در دسترس عموم است؟، آیا شفافیت آرا کافیست؟، گزارش ویژه خبرنگاران را بخوانید

به گزارش مجله ابوذریون، شفافیت آرا و رفتار تقنینی نمایندگان در مجلس های کشورهای مختلف کنار شفافیت مالی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کدام اطلاعات نمایندگان در آمریکا، انگلیس، فرانسه و بلژیک در دسترس عموم است؟، آیا شفافیت آرا کافیست؟، گزارش ویژه خبرنگاران را بخوانید

به گزارش خبرنگاران، این روزها با سر کار آمدن مجلس یازدهم شورای اسلامی در ایران، زمزمه هایی بین برخی منتخبان مردم درباره لزوم شفافیت در بهارستان به گوش می رسد.

در کشورهای مختلف، علاوه بر بحث استقلال قوا معمولاً مجلس ها از منظر مردم سالار بودن نیز بررسی می شوند. مقررات و موضوعات گوناگونی در کشورهای مختلف درباره اینکه چه مجلسی دموکراتیک است، مطرح شده است.

در بیانی کوتاه و مختصر می توان گفت که چند ویژگی یا معیار وجود دارد که بر اساس آنها می توان درباره میزان مردم سالار بودن مجالس قضاوت کرد:

 • کنندگی: این که مجلس به لحاظ سیاسی و اجتماعی بخش ها، قومیت ها و مذاهب مختلف جامعه را کنندگی کند.
 • شفافیت: این که اطلاعات مختلف مربوط به مجلس، کنندگان و رفتار و شرایط اقتصادی و اقتصادی آنها از طریق رسانه ها در اختیار عموم باشد.
 • دسترسی: کنندگان و مجلس به طور عام در دسترس بخش های مدنی جامعه مانند مردم، انجمن ها و گروه های مرتبط باشند تا فرایند قانون گذاری منطبق بر واقعیت های موجود در جامعه باشد یا به عبارتی مشارکت مدنی هم شکل بگیرد.
 • پاسخگویی: کنندگان مجلس باید در خصوص عملکرد و رویه خود در مجلس به رأی دهندگان و به طور عام به شهفرایندان پاسخگو باشند.
 • اثربخشی: مجلس در فرایند قانون گذاری و نظارت و وظایف خود عملکرد مؤثری را مبتنی بر ارزش ها و اصول مصرّح در قانون اساسی و همچنین منطبق با نُرم های دموکراتیک داشته باشد.

  بنابراین شفافیت و پاسخگویی، کنار مؤلفه های فوق، از جمله مهمترین مؤلفه های یک مجلس دموکراتیک هستند. مجلس های کشورهای مختلف از ابزار و روش های مختلف در این زمینه استفاده می کنند. نحوه رأی دهی و شفافیت آرا یکی از موضوعاتی است که به طرق مختلف احصا می شوند.

  امروزه مجلس ها از ابزار موجود در فناوری اطلاعات برای ثبت آرا و در دسترس بودن نتایج آن در سایت مجلس استفاده می کنند. از طریق چنین سامانه هایی، اطلاعات مربوط به آرا و رفتار تقنینی هر کننده ای ثبت و بِروزرسانی می شود.

  علاوه بر این در بسیاری از کشورها جلسات مجلس ها معمولاً به صورت علنی برگزار می شوند. جلسات کمیسیون ها یا کمیته ها هم بسته به موضوع و حساسیت آن به صورت علنی یا پشت درهای بسته برگزار می شوند.

  مجالس معمولاً اظهارات، اعلامیه ها و رفتار تقنینی کنندگان را در سایت های خود در دسترس قرار می دهند تا آن موارد قابل راستی آزمایی باشند.

  با توجه به دشواری رأی دهی و شمارش آنها، رأی گیری الکترونیک یکی از راه حل ها برای این معضل شده است تا این امر با سهولت و سرعت قابل قبول انجام شود.

  کنگره آمریکا

  کنگره آمریکا روش ها مختلفی را برای رأی گیری در کنگره دارد از آرای شفاهی گرفته تا رأی گیری الکترونیک. اما کنگره وب سایتی را دارد که سوابق اعضای مجلس کنندگان و اعضای سنا در آن ثبت شده است. اطلاعات مربوط به شرایط اقتصادی کنندگان و حامیان اقتصادی آنها در رقابت های انتخاباتی نیز ارائه می شود و این اطلاعات از طرق مختلف برای عموم در دسترس است.

  در سایت کنگره یک صفحه وجود دارد که مرور اجاقتصادی و کلی درباره عضو سنا یا مجلس کنندگان است.

  صفحه مربوط به برنارد (برنی) سندرز که در فاصله سال های 1991 تا 2007 به عنوان کننده ورمونت در مجلس کنندگان عضو و از سال 2007 تا به امروز به عنوان سناتور این ایالت در مجلس سنا بوده است.

  در صفحه اطلاعات کلی علاوه بر اسم، زمان تولد، زمان عضویت در هر کدام از مجلس های کنگره و ایالت مربوطه کننده یا سناتور، آدرس وب سایت، اطلاعات تماس و تعلق حزبی فرد، و لینک به بیوگرافی او گنجانده شده است. در این صفحه همچنان یک بخشی برای دریافت اطلاعات بِروزشده درباره این عضو کنگره وجود دارد. در صورت عضویت در آن بخش، هر زمان فرد مورد نظر از مصوبه ای در کنگره حمایت کند، ای میل و اطلاعات مربوط به آن به فرد ثبت نام کننده ارسال می شود.

  سوابق موضع گیری و اظهارات عضو کنگره نیز در بخش دیگری بایگانی شده است و در دسترس عموم است.

  در این بخش فایل مربوطه و شماره صفحه با تاریخ آن ذکر شده است و برای جست وجوی پیشرفته در صفحه امکاناتی تعبیه شده است. پس از یافتن فایل مورد نظر می توان متن را در قالب PDF یا به روی سایت مشاهده کرد.

  عضویت هر فرد از اعضای کنگره در کمیته های مختلف از قبل تا به حال نیز در لیستی ذکر شده است.

  در صفحه دیگری لیست تمام لوایح یا مصوباتی که عضو مورد نظر کنگره از آنها حمایت کرده است، ارائه شده است.

  در صفحه مورد نظر شرایط لایحه یا طرح ذکر شده است که با ورود به آن می توان اطلاعات بیشتری دریافت نظیر خلاصه مصوبه و افراد دیگری که به آن رأی داده اند. در این صفحه اطلاعاتی نظیر عنوان، کمیته مربوطه، تاریخ و سایر موارد مرتبط نیز ذکر شده اند.

  اطلاعات اقتصادی اعضای کنگره نیز ارائه می شود و در برخی از سایت های اینترنتی با جزئیات قابل دسترسی است.

  در این صفحه اطلاعات مربوط به حامیان اقتصادی انتخاباتی عضو مورد نظر کنگره آمده که در آن منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و مخارج نیز ذکر شده است. در یکی از سایت هایی که این اطلاعات را بایگانی کرده است، گزارش های فوق هر دو سال یک بار بِروزرسانی و بارگذاری می شوند، ضمناًً گزارش های قبلی همچنان به روی سایت موجود است.

  در صفحه دیگری میزان دارایی، پس انداز و تراکنش های اقتصادی عضو کنگره نیز ارائه شده است.

  در صفحه مربوط به تراکنش ها اطلاعات مربوط به خرید، فروش یا معاوضه دارایی های با ارزش بیش از یک هزار دلار آمده است.

  مجمع ملی فرانسه

  مجمع ملی فرانسه در وب سایت خود اطلاعات مربوط به کنندگان را در دسترس قرار داده است. با مراجعه به این سایت می توان کننده مورد نظر را بر اساس دسته بندی های مختلف از جمله تقسیم بندی مناطق جغرافیایی یافت.

  در صفحه مربوط به معرفی اجاقتصادی کننده، اسم، تاریخ تولد، عضویت در کمیسیون، شغل قبلی، گرایش سیاسی و لینکی مربوط به گزارشی درباره منافع و فعالیت های او گنجانده شده است. در بخش مربوط به منافع و فعالیت های لیستی از مواردی که نامبرده اظهار کرده، منتشر شده است که در آن مواردی که فرد مورد نظر به ارث برده، نیز آمده است.

  سوابق عملکرد هر کننده در مجمع ملی به روی سایت نیز قابل مشاهده است و مصوباتی که کننده به آنها رأی داده آمده است. در این بخش نه تنها رأی مثبت، بلکه آرای منفی و ممتنع با ذکر اسامی کنندگان آمده است و برآیند آن در قالب نمودار به روی سایت به نمایش در آمده است.

  سنای فرانسه نیز وب سایتی را دارد که چنین اطلاعات مشابهی در خصوص سناتورها به روی آن سایت موجود است.

  مجلس انگلیس

  مجلس عوام و اعیان انگلیس وب سایتی دارند که در آن درباره شرایط کنندگان توضیحاتی ارائه شده است. هر کننده صفحه ای دارد که مشتمل بر بخش های مختلفی است و اطلاعاتی را درباره کننده مزبور ارائه کرده است.

  در صفحه هر کننده علاوه بر معرفی، سوابق در مجلس و عضویت در کمیته های مختلف و مسائل یا جنجال های مختلف به انتخاب در صورت وجود، ذکر شده است. در این صفحه گرایش سیاسی یا تعلق حزب کننده هم مشخص شده است.

  آیکونی در صفحه تعبیه شده که مربوط به سوابق رأی آن کننده به مصوبات مختلف در گذشته است.

  در این صفحه لیستی از مصوباتی که کننده به آن رأی داده، به همراه تاریخ، تعداد رأی به نفع یا علیه آن مصوبه آمده است. در صورت باز کردن هر کدام از موارد آمار کلی در خصوص شرایط آرا بر اساس گرایشات حزبی ارائه شده است.

  در این سایت بایگانی اظهارات، سؤالات کتبی کننده موجود است و طرح هایی که وی و کنندگان دیگر امضا کرده اند نیز با ذکر اسامی و درج تصاویر کنندگان آمده است.

  منافع اقتصادی کنندگان مجلس انگلیس تقریباً هر دو هفته یک بار با ارائه گزارش های جدید بِروزرسانی می شود. ابتدا صفحه ای وجود دارد که مربوط به سال های مختلف است و زمانی که وارد بازه زمانی مشخصی می شوید، تقریباً هر دو هفته یک بار یک گزارش به روی سایت بارگذاری شده است.

  در این گزارش ها موارد مربوط به استخدام کننده، درآمد با ذکر جزئیات (حتی مبالغ خرد)، هدایا و مزایای دریافتی از منابع انگلیسی، سایر حمایت های اقتصادی، سفرهای خارجی با ذکر نام تأمین کننده هزینه های سفر و میزان هزینه های اقامت و سفر، استخدام اعضای خانواده و مخارج پرداخت شده از محل مجلس آمده است.

  مجلس بلژیک

  مجلس فدرال بلژیک (شامل مجلس سنا و مجلس کنندگان) نیز در وب سایت خود مشخصات کنندگان، سوابق آنها در مجلس، رأی به مصوبات، و سؤالات کتبی و شفاهی و همچنین عضویت آنها در کمیته ها را آورده است.

  مجلس بلژیک نیز مقررات خود در خصوص اظهار منافع اقتصادی را دارد، علاوه بر این، در سایت این مجلس فرم و موارد مربوط به لابی نیز آمده است. با توجه به اینکه گروه ها در لابی با مجلس منافعی دارند، برای رصد این موضوع برای لابی نیز بخش و فرم های مورد نیاز تعبیه شده اند تا اظهار شوند.

  .+

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 15 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: abuzariyon.ir شناسه مطلب: 1186

به "کدام اطلاعات نمایندگان در آمریکا، انگلیس، فرانسه و بلژیک در دسترس عموم است؟، آیا شفافیت آرا کافیست؟، گزارش ویژه خبرنگاران را بخوانید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کدام اطلاعات نمایندگان در آمریکا، انگلیس، فرانسه و بلژیک در دسترس عموم است؟، آیا شفافیت آرا کافیست؟، گزارش ویژه خبرنگاران را بخوانید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید