ووشو

چین؛ کشور افسانه و داستان

سومین کشور وسیع دنیا از نظر خاکی و اولین کشور پرجمعیت دنیا و زبانی با بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون شنوده در سرتاسر دنیا، که در شرق آسیا واقع شده است.

20 مهر 1398

قهرمانی بانوان تهرانی در مسابقات ووشوی قهرمانی کشور

رقابت های ووشوی قهرمانی بانوان بزرگسال کشور با برتری تیم تهران به سرانجام رسید.

13 اسفند 1397