اسامی و عناوین اتهامی 21 نفر از شبکه همکاران حسن رعیت اعلام شد

به گزارش مجله ابوذریون، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار گردید.

اسامی و عناوین اتهامی 21 نفر از شبکه همکاران حسن رعیت اعلام شد

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در صندلی نهاده شد و به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله های ارزی دولتی به واسطه شرکت هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالا های تولیدی، پرداخت.

آسیب به محیط زیست و وصول 2 فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال 98 از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.

لازم به ذکر است در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد.

اتهامات شبکه فسادی که مجموعه ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست.

کیفرخواست این پرونده 400 صفحه است

در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی 21 متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان قرائت شد که به توضیح ذیل است:

منصور معتقد متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه به وسیله امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد آگاه از اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده.

حسب مندرجات کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد منصور معتقد برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت های صوری و کاغذی و دریافت حواله های ارزی به واسطه این شرکت ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.

باقر شعار متهم ردیف سوم پرونده که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام مالی کشور با متهم ردیف نخست؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 400 میلیون دلار از منابع ارزی بانک های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله های ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پولشویی؛ مشارکت در جعل پیش فاکتور های شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سید روح الله میرکاظمی متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ 400 میلیون دلار و 180 میلیارد ریال؛ مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان 5 عدد سبکه بهار آزادی و 300 میلیون.

محمد ابازاده متهم ردیف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به وسیله مشارکت در ثبت شرکت های کاغذی و معرفی آن ها به بانک ها و عضویت در این شرکت ها به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره و حساب سازی برای شرکت های کاغذی و همچنین مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

محمد امین علوی طالبی متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به وسیله اداره شرکت های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی به وسیله تملک کارخانه دنیای فلز تهران.

سید علیرضا هاشمی زاد متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

محمدرضا حاجی قربانخانی متهم ردیف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل به وسیله خرید دستگاه مهرسازی و ساخت 3 فقره مهر بانکها؛ مشارکت در پولشویی به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

مسعود جدیدی ممتاز متهم ردیف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

علی قاسمی متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع.

محمدرضا یزدان شناسان متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل پیش فاکتور های شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سیدرضا بتو متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان 980 میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان 300 عدد سکه.

علی اکبر رحمانی متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

مجید عبادی متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به وسیله دریافت ارز دولتی به میزان 7 میلیون و 263 هزار و 80 دلار بدون واردات کالا و فروش غیرمجاز این ارز.

علی فرخی متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به وسیله قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده.

علی اشرف افخمی رئیس وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری.

محمد آریا متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء.

علی دارابی نیا متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

محمدحسن کریمی رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

غلامرضا توحیدی متهم ردیف بیستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان 30 عدد سکه.

معصومه عنصری متهم ردیف بیست و یکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ ارتشاء به میزان 5 عدد سکه و 300 میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری.

سیروس یوسفی متهم ردیف بیست ودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان 4 هزار دلار و 400 میلیون ریال وجه نقد.

پس از انتها قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی 22 متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک های مسکن و صادرات و همچنین مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضی بابایی به عنوان شکات پرونده در صندلی نهاده شده و به بیان بخشی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند.

با عنایت به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفته ای بیان داشت جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 14 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 14 اردیبهشت 1400 گردآورنده: abuzariyon.ir شناسه مطلب: 1734

به "اسامی و عناوین اتهامی 21 نفر از شبکه همکاران حسن رعیت اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اسامی و عناوین اتهامی 21 نفر از شبکه همکاران حسن رعیت اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید